Stowarzyszenie

STATUT ZIELONA KOLUMNA

KRS – Odpis

 Stowarzyszenie Zielona Kolumna

Celem Stowarzyszenia jest:
1. propagowanie idei utworzenia odrębnej gminy dla miejscowości Kolumna,
2. przygotowanie dokumentacji i prowadzenie działań mających na celu utworzenie     odrębnej gminy dla miejscowości Kolumna,
3. ochrona przyrody i zabytków Kolumny,
4. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów i ochrony środowiska,
5. działanie na rzecz polepszenia warunków życiowych w miejscowości Kolumna,
6. działanie na rzecz upowszechniania i pielęgnowania wiedzy o tradycji miejscowości Kolumna,
7. konsolidacja środowiska lokalnego mieszkańców Kolumny oraz miejscowości  sąsiednich,
8. tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz innymi osobami lub instytucjami,
9. wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia

 Władze

Zarząd Stowarzyszenia

Beata Korczyńska – PREZES
Anna Robak – CZŁONEK ZARZĄDU (I ZASTĘPCA PREZESA)
Mariusz Jakóbczak- CZŁONEK ZARZĄDU (II ZASTĘPCA PREZESA)
Agnieszka Kluczkowska- CZŁONEK ZARZĄDU (SEKRETARZ)
Aldona Pasternak- CZŁONEK ZARZĄDU (SKARBNIK)

Komisja Rewizyjna

Marta Ostojska
Agata Wasilewska
Grzegorz Marszałek

STATUT ZIELONA KOLUMNA

KRS – Odpis